Ograniczenie praw konstytucyjnych rozporządzeniem jest niezgodne z prawem

Ograniczenie praw konstytucyjnych rozporządzeniem jest niezgodne z prawem

16 marca 2021 r. Sąd Najwyższy uwzględnił trzy kasacje Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara wskazując, że rozporządzenie, którym wprowadzono tzw. twardy lockdown przekraczało uprawnienia ustawowe, gdyż ustawa o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi zezwalała jedynie na wprowadzenie pewnych ograniczeń a nie całkowitego zakazu poruszania się.

Sąd Najwyższy podkreślił również, że sądy stosując art. 54 Kodeksu wykroczeń, który przewiduje kare grzywny za złamanie przepisów porządkowych wydanych z upoważnienia ustawy, winny badać czy przepisy porządkowe do których odsyła ten przepis są zgodne z Konstytucją RP. Sąd Najwyższy uznając kasacje za zasadne uniewinnił osoby co do których sądy niższej instancji wydały wyroki skazujące.

Art. 54 Kto wykracza przeciwko wydanym z upoważnienia ustawy przepisom porządkowym o zachowaniu się w miejscach publicznych,podlega karze grzywny do 500 złotych albo karze nagany.

Kodeks wykroczeń

Przeczytaj również:

Previous Skarga na dźwięk klaksonu w reklamie Opel Poland

About author

You might also like

Prawo cywilne

Termin do złożenia oświadczenia o odrzuceniu spadku w imieniu dziecka.

Sąd Najwyższy na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej w dniu 22 maja 2018 r. przy udziale prokuratora Prokuratury Krajowej Wojciecha Kasztelana, po rozstrzygnięciu zagadnienia prawnego przedstawionego przez Pierwszego Prezesa Sądu

Inne dziedziny

Kredyty Frankowe: Sąd Najwyższy po stronie Frankowiczów

Sąd Najwyższy w orzeczeniu z dnia 09 maja 2019 r. stwierdził, że zawarcie aneksu do umowy kredytowej zmieniającego kredyt z indeksowanego w walucie CHF na kredyt zawarty w walucie CHF

Inne dziedziny

„Kręcenie” liczników i ingerowanie w prawidłowość pomiaru licznika karalne!

25 maja 2019 roku weszła w życie nowelizacja kodeksu karnego, wprowadzająca karalność za zmienianie wskazań drogomierza pojazdu mechanicznego. To samo dotyczy ingerowania w prawidłowość jego pomiaru. Zachowania te były do