Ograniczenie praw konstytucyjnych rozporządzeniem jest niezgodne z prawem

Ograniczenie praw konstytucyjnych rozporządzeniem jest niezgodne z prawem

16 marca 2021 r. Sąd Najwyższy uwzględnił trzy kasacje Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara wskazując, że rozporządzenie, którym wprowadzono tzw. twardy lockdown przekraczało uprawnienia ustawowe, gdyż ustawa o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi zezwalała jedynie na wprowadzenie pewnych ograniczeń a nie całkowitego zakazu poruszania się.

Sąd Najwyższy podkreślił również, że sądy stosując art. 54 Kodeksu wykroczeń, który przewiduje kare grzywny za złamanie przepisów porządkowych wydanych z upoważnienia ustawy, winny badać czy przepisy porządkowe do których odsyła ten przepis są zgodne z Konstytucją RP. Sąd Najwyższy uznając kasacje za zasadne uniewinnił osoby co do których sądy niższej instancji wydały wyroki skazujące.

Art. 54 Kto wykracza przeciwko wydanym z upoważnienia ustawy przepisom porządkowym o zachowaniu się w miejscach publicznych,podlega karze grzywny do 500 złotych albo karze nagany.

Kodeks wykroczeń

Przeczytaj również:

Previous Skarga na dźwięk klaksonu w reklamie Opel Poland

About author

You might also like

Inne dziedziny

„Kręcenie” liczników i ingerowanie w prawidłowość pomiaru licznika karalne!

25 maja 2019 roku weszła w życie nowelizacja kodeksu karnego, wprowadzająca karalność za zmienianie wskazań drogomierza pojazdu mechanicznego. To samo dotyczy ingerowania w prawidłowość jego pomiaru. Zachowania te były do

Inne dziedziny

Termin do złożenia oświadczenia o odrzuceniu spadku w imieniu dziecka.

Sąd Najwyższy na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej w dniu 22 maja 2018 r. przy udziale prokuratora Prokuratury Krajowej Wojciecha Kasztelana, po rozstrzygnięciu zagadnienia prawnego przedstawionego przez Pierwszego Prezesa Sądu

Inne dziedziny

Czy można odmówić ustalenia ojcostwa powołując się na wstrząs jakiego dozna dziecko ?

Biologiczny ojciec dziecka wystąpił do sądu z pozwem o ustalenie ojcostwa. Badania dna potwierdziły prawie w 100 procentach zgodność genetyczną. Dodatkowo badania psychologiczne, które przeszedł ojciec dziecka potwierdziły, że jest