Skarga na dźwięk klaksonu w reklamie Opel Poland

Skarga na dźwięk klaksonu w reklamie Opel Poland

Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze akt KER/175/20 złożonej, przez konsumenta, przeciwko reklamie radiowej Opel Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie postanowił uznać, że reklama narusza normy art. 2 ust. 1 i art. 9 Kodeksu Etyki Reklamy.

Skarżący w prawidłowo złożonej skardze poinformował iż “Reklama zaczyna się od głośnego klaksonu. Jest to bardzo niebezpieczne, gdy słyszy się tę reklamę w samochodzie. Moim odruchem było natychmiastowe hamowanie. Kierowca za mną omal wjechał mi w tył i zaczął sam trąbić. Reklamę słyszy się głośniej niż wcześniej uregulowany poziom dźwięku, bo ma przykuć uwagę (…) w przypadku dźwięków klaksonów jest to bardzo niebezpieczne.”


Opel Poland sp. z o.o. przedstawił  swoje wyjaśnienia:

  1. “…niezwłocznie po otrzymaniu od Państwa pisma informującego o skardze, jeszcze tego samego dnia dokonaliśmy modyfikacji wspomnianej reklamy, usuwając z niej dźwięk klaksonu. Już od następnego dnia, tj. od 23 października 2020 r., we wszystkich rozgłośniach radiowych emitowana była wyłącznie nowa, zmodyfikowana, a zatem pozbawiona dźwięku klaksonu wersja reklamy.”
  2. “…w nagraniach wielu reklam wykorzystane są podobne dźwięki, takie jak np. dźwięki imitujące stłuczkę, wyraźny pisk opon, dźwięki alarmu samochodowego itp., które według Skarżącego mogłyby wzbudzać gwałtowne reakcje osoby kierującej pojazdem.”
  3. “Wspomniana reklama została nagrana zgodnie z wszelkimi specyfikacjami stacji radiowych. Głośność dźwięku klaksonu nie przekracza dopuszczalnych wartości. Dodatkowo, zgodnie z informacjami potwierdzonymi przez rozgłośnie radiowe (m.in. Eurozet oraz RMF FM), praktyka podnoszenia głośności dźwięków podczas emisji reklam nie występuje, a wszystkie spoty radiowe wyrównywane są do jednakowego poziomu głośności.”
  4. “Dźwięk klaksonu użyty w reklamie nie jest dźwiękiem jednostajnym, agresywnym. Dźwięk ten w obiektywnym odczuciu nie wywołuje niepokoju czy też poczucia zagrożenia. Argumentacja Skarżącego, jakoby jego reakcją na usłyszany dźwięk klaksonu było natychmiastowe hamowanie, prowadzi do niepokojących wniosków, że każde użycie klaksonu w jego obecności, nawet gdy dotyczy ono innego uczestnika ruchu drogowego, może skutkować u Skarżącego nagłym, hamowaniem jego pojazdu. Nie sposób zatem nie zauważyć, że takie działanie Skarżącego, bezrefleksyjne i mechaniczne, samo w sobie stanowi zagrożenie dla uczestników ruchu drogowego. Odpowiedzialność za tego typu zachowania z całą pewnością nie może być przenoszona na Reklamodawcę.”

W związku z powyższymi argumentami, Opel Poland sp. z o.o. wniósł o oddalenie skargi z uwagi na brak faktu naruszenia norm.

Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy zważył co następuje:

Zespół Orzekający podzielił zarzuty Skarżącego i dopatrzył się w omawianej reklamie naruszenia normy art. 2 ust. 1 oraz art. 9 Kodeksu Etyki Reklamy. Zespół Orzekający uznał, iż oceniana reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej, z należytą starannością i naruszała dobre obyczaje. Zespół Orzekający biorąc pod uwagę, że odbiorcami reklamy radiowej mogą być także kierującymi pojazdami, zwrócił uwagę, że zastosowany w reklamie charakterystyczny dźwięk „dźwięk klaksonu” mógł istotnie stwarzać zagrożenie w ruchu drogowym. Zespół Orzekający zaapelował do reklamodawców o unikanie w reklamach radiowych w szczególności dźwięków imitujących „pisk opon”, „dźwięk klaksonu” oraz dźwięków naśladujących np. „sygnał karetki pogotowia”, „dźwięku gwałtownego hamowania” czy też innych sygnałów dźwiękowych alarmowych zarezerwowanych dla pojazdów uprzywilejowanych, aby nie dezorientować kierowców, a co za tym idzie nie narażać ich na niebezpieczeństwo. Jednocześnie, Zespół Orzekający docenił odpowiedzialną postawę reklamodawcy zarówno wobec bezpieczeństwa kierowców jak też wobec jednostkowej opinii konsumenckiej. Po otrzymaniu pojedynczej skargi, reklamodawca natychmiast zmienił spot radiowy usuwając z niego dźwięk klaksonu.

foto: pixabay/Clker-Free-Vector-Images

Przeczytaj również:

Previous Czy można odmówić ustalenia ojcostwa powołując się na wstrząs jakiego dozna dziecko ?
Next Ograniczenie praw konstytucyjnych rozporządzeniem jest niezgodne z prawem

About author

You might also like

Inne dziedziny

Termin do złożenia oświadczenia o odrzuceniu spadku w imieniu dziecka.

Sąd Najwyższy na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej w dniu 22 maja 2018 r. przy udziale prokuratora Prokuratury Krajowej Wojciecha Kasztelana, po rozstrzygnięciu zagadnienia prawnego przedstawionego przez Pierwszego Prezesa Sądu … Czytaj więcej.