Czy można odmówić ustalenia ojcostwa powołując się na  wstrząs jakiego dozna dziecko ?

Czy można odmówić ustalenia ojcostwa powołując się na wstrząs jakiego dozna dziecko ?

Biologiczny ojciec dziecka wystąpił do sądu z pozwem o ustalenie ojcostwa. Badania dna potwierdziły prawie w 100 procentach zgodność genetyczną. Dodatkowo badania psychologiczne, które przeszedł ojciec dziecka potwierdziły, że jest on zdolny do pełnienia roli ojca.

Biologiczny ojciec dziecka nawet zajmował się dzieckiem w początkowych latach jego życia. Jednak później matka dziecka poznała nowego partnera, z którym zamieszkała. Dziecko stron nie wiedziało o ojcu biologicznym i za swojego ojca uznawało nowego partnera matki.

Matka w toku procesu powoływała się na wstrząs jaki wywoła u dziecka informacja o tym, że nie pochodzi o partnera matki a jego biologicznym ojcem jest inna osoba.

W toku sprawy powołany został dowód z opinii biegłych.

"Biegłe zgodnie stwierdzały, że z punktu widzenia dobra małoletniej konieczne jest uświadomienie jej rzeczywistego pochodzenia w sposób dostosowany do jej rozwoju i należycie przygotowany. Zgadzały się, że zmieni to jej obraz rodziny i sytuację emocjonalną, może też spowodować pewnego rodzaj zakłócenia, jednak dalsze zwlekanie z przekazaniem tej informacji zagraża gwałtowniejszą reakcją w przyszłości, gdy dziecko wejdzie w okres dojrzewania. "

W sprawach rodzinnych na pierwszy plan powinno wysuwać się dobro dziecka. Dobro takie powinno być postrzegane zarówno jak dobro teraźniejsze ale należy mieć również na uwadze to jakie w przyszłości skutki mogą przynieść podejmowane aktualnie decyzje i czy czasami dobro dziecka wskutek aktualnych działań nie ucierpi w późniejszym terminie.

Previous Kredyty Frankowe: Sąd Najwyższy po stronie Frankowiczów
Next Skarga na dźwięk klaksonu w reklamie Opel Poland

About author

You might also like

Inne dziedziny

Kredyty Frankowe: Sąd Najwyższy po stronie Frankowiczów

Sąd Najwyższy w orzeczeniu z dnia 09 maja 2019 r. stwierdził, że zawarcie aneksu do umowy kredytowej zmieniającego kredyt z indeksowanego w walucie CHF na kredyt zawarty w walucie CHF

Inne dziedziny

Zmiana treści oświadczenia o nadaniu nazwiska dziecku

W sprawach związanych z ustaleniem ojcostwa zachodzi potrzeba uregulowania nazwiska dziecka, w związku ze zmianą jego stanu cywilnego. W takim przypadku zastosowanie będą miały przepisy art. 89 i 891 Kodeksu

Inne dziedziny

„Kręcenie” liczników i ingerowanie w prawidłowość pomiaru licznika karalne!

25 maja 2019 roku weszła w życie nowelizacja kodeksu karnego, wprowadzająca karalność za zmienianie wskazań drogomierza pojazdu mechanicznego. To samo dotyczy ingerowania w prawidłowość jego pomiaru. Zachowania te były do