Kredyty Frankowe: Sąd Najwyższy po stronie Frankowiczów

Kredyty Frankowe: Sąd Najwyższy po stronie Frankowiczów

Pomoc frankowiczom

Sąd Najwyższy w orzeczeniu z dnia 09 maja 2019 r. stwierdził, że zawarcie aneksu do umowy kredytowej zmieniającego kredyt z indeksowanego w walucie CHF na kredyt zawarty w walucie CHF nie powoduje, iż pierwotne zobowiązanie wygasa. Orzeczenie to jest o tyle istotne, że w innym przypadku sądy mogłyby oddalać powództwa Frankowiczów, którzy zawarli takie aneksy, na tej właśnie podstawie. Sąd Najwyższy poszedł nawet dalej, uznał bowiem, że dokonanie uznanie roszczenia przez kredytobiorców np. w potwierdzeniu salda nie wyłącza możliwości dowodzenia, iż kwota kredytu powinna być inna niż ustalona w umowie.

Sąd Najwyższy nie orzekł jednak co do istoty sprawy jednak przekazał ją Sądowi Apelacyjnemu do ponownej analizy.

Więcej przeczytasz:
pomoc Frankowiczom – wyrok sądu najwyższego z dnia 09 maja 2019 r.

Previous "Kręcenie" liczników i ingerowanie w prawidłowość pomiaru licznika karalne!
Next Czy można odmówić ustalenia ojcostwa powołując się na wstrząs jakiego dozna dziecko ?

About author

You might also like

Inne dziedziny

Termin do złożenia oświadczenia o odrzuceniu spadku w imieniu dziecka.

Sąd Najwyższy na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej w dniu 22 maja 2018 r. przy udziale prokuratora Prokuratury Krajowej Wojciecha Kasztelana, po rozstrzygnięciu zagadnienia prawnego przedstawionego przez Pierwszego Prezesa Sądu

Prawo rodzinne

Czy można odmówić ustalenia ojcostwa powołując się na wstrząs jakiego dozna dziecko ?

Biologiczny ojciec dziecka wystąpił do sądu z pozwem o ustalenie ojcostwa. Badania dna potwierdziły prawie w 100 procentach zgodność genetyczną. Dodatkowo badania psychologiczne, które przeszedł ojciec dziecka potwierdziły, że jest

Inne dziedziny

„Kręcenie” liczników i ingerowanie w prawidłowość pomiaru licznika karalne!

25 maja 2019 roku weszła w życie nowelizacja kodeksu karnego, wprowadzająca karalność za zmienianie wskazań drogomierza pojazdu mechanicznego. To samo dotyczy ingerowania w prawidłowość jego pomiaru. Zachowania te były do