Zmiana treści oświadczenia o nadaniu nazwiska dziecku

Zmiana treści oświadczenia o nadaniu nazwiska dziecku

W sprawach związanych z ustaleniem ojcostwa zachodzi potrzeba uregulowania nazwiska dziecka, w związku ze zmianą jego stanu cywilnego. W takim przypadku zastosowanie będą miały przepisy art. 89 i 891 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

W przypadku uznania ojcostwa, dziecko nosi nazwisko wskazane w zgodnych oświadczeniach rodziców, składanych jednocześnie z oświadczeniami koniecznymi od uznania ojcostwa. W takim przypadku dziecko może nosić nazwisko jednego z rodziców albo nazwisko utworzone przez połączenie nazwiska matki z nazwiskiem ojca dziecka.

W przypadku gdyby rodzice nie złożyli zgodnych oświadczeń sąd, na podstawie art. 89 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, nada dziecku nazwisko utworzone przez połączenie nazwiska matki z nazwiskiem ojca dziecka.

W przypadku gdy dziecko ukończyło 13 lat, do zmiany jego nazwiska niezbędna będzie jego zgoda.

Jeżeli  zmiana nazwiska dziecka następuje w ramach sądowego ustalenia ojcostwa sąd stosuje odpowiednio zasady opisane powyżej i nadaje nazwisko dziecku w wyroku ustalającym ojcostwo.

Zgodnie z orzeczeniem Sądu Najwyższego z dnia 30 października 2014 r. (II CSK 84/14) oświadczenie takie może być zmienione lub odwołane aż do momentu zamknięcia rozprawy przed sądem drugiej instancji.

Wobec czego, nawet gdyby rodzice przed sądem rejonowym  złożyli zgodne oświadczenie co do nazwiska dziecka, zmiana treści takiego  oświadczenia  lub jego uchylenie może nastąpić, również w postępowaniu apelacyjnym.

 

Źródło zdjęcia: Fotolia.com

Źródło artykułu: Bazyluk.eu

 

Previous Termin do złożenia oświadczenia o odrzuceniu spadku w imieniu dziecka.
Next "Kręcenie" liczników i ingerowanie w prawidłowość pomiaru licznika karalne!

About author

You might also like

Prawo cywilne

Termin do złożenia oświadczenia o odrzuceniu spadku w imieniu dziecka.

Sąd Najwyższy na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej w dniu 22 maja 2018 r. przy udziale prokuratora Prokuratury Krajowej Wojciecha Kasztelana, po rozstrzygnięciu zagadnienia prawnego przedstawionego przez Pierwszego Prezesa Sądu

Inne dziedziny

Kredyty Frankowe: Sąd Najwyższy po stronie Frankowiczów

Sąd Najwyższy w orzeczeniu z dnia 09 maja 2019 r. stwierdził, że zawarcie aneksu do umowy kredytowej zmieniającego kredyt z indeksowanego w walucie CHF na kredyt zawarty w walucie CHF

Inne dziedziny

Czy można odmówić ustalenia ojcostwa powołując się na wstrząs jakiego dozna dziecko ?

Biologiczny ojciec dziecka wystąpił do sądu z pozwem o ustalenie ojcostwa. Badania dna potwierdziły prawie w 100 procentach zgodność genetyczną. Dodatkowo badania psychologiczne, które przeszedł ojciec dziecka potwierdziły, że jest