Fotolia Jestem na zwolnieniu lekarskim. Boję cię o to, że pracodawca rozwiąże ze mną umowę o pracę za wypowiedzeniem.

Jestem na zwolnieniu lekarskim. Boję cię o to, że pracodawca rozwiąże ze mną umowę o pracę za wypowiedzeniem.

Zasady rozwiązywania umowy o pracę z pracownikiem określa kodeks pracy. Pracodawca, co do zasady może rozwiązać z pracownikiem umowę o pracę. Możliwość taka jednak często bywa ograniczona lub uniemożliwiona przez przepis prawa.
Zgodnie z art. 41 kodeksu pracy pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę w czasie urlopu pracownika, a także w czasie innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy, jeżeli nie upłynął jeszcze okres uprawniający do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia.
[betteroffer]To tylko fragment tekstu. Aby uzyskać 30 dniowy dostęp do całości artykułu, kliknij w przycisk Kup teraz.[/betteroffer][betterpay amount=”5″ button=”images/buynow_1.png” description=”Prawny24 |Dostęp do treści” validity=”30″ validity_unit=”d” ids=””]
Pod pojęciem okresu usprawiedliwionej nieobecności mieści się szerokie spektrum zdarzeń, jest nim między innymi przebywanie pracownika na zwolnieniu lekarskim. W tej sytuacji nawet gdy pracodawca wypowie pracownikowi umowę o pracę, co do zasady wypowiedzenie to będzie nieskuteczne. Pamiętać jednak należy, że ochrona ta nie jest nieograniczona i  nie ma zastosowania wówczas, gdy pracownik w czasie wręczenia mu wypowiedzenia świadczył pracę a następnie przedstawiał zaświadczenie lekarskie (ZUS ZLA), że w tym dniu był już niezdolny do pracy z powodu choroby. W judykaturze funkcjonuje utrwalona linia orzecznicza,  w myśl której wypowiedzenie umowy w powyższej sytuacji nie narusza art. 41 kodeksu pracy (vide: I PKN 848/00 – wyrok SN – Izba Pracy z dnia 05-02-2002; I PK 266/13 – postanowienie SN – Izba Pracy z dnia 19-02-2014 etc.)

Takie stanowisko Sądu Najwyższego ma zapobiegać kombinatorstwu pracowników i załatwianiu zaświadczeń lekarskich o chorobie obejmujących dzień, w którym wręczono im wypowiedzenie umowy.Na marginesie wskazać jednak należy, że w sytuacji, gdy pracownik pomimo choroby pozostał w pracy z uwagi na niemożność opuszczenia stanowiska pracy, np. z powodu braku zastępcy, czy też do chwili przybycia innego pracownika do obsługi maszyny, której pracy nie można przerwać lub  w celu załatwienia  niecierpiącej  zwłoki sprawy, wypowiedzenie umowy o pracę wówczas jest bezskuteczne. Pracownik jednak musi pamiętać, że ciężar udowodnienia powyższych faktów spoczywa na nim.

[/betterpay]
Previous Firma, w której pracuje zmieniła siedzibę i przeniosła się do innego miasta. Czy muszę pracować w nowym mieście ?
Next Zarejestrowałem spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Jaki należy rozumieć pierwszy rok obrotowy. Jaki to okres ?

About author