Ukończyłam naukę na studiach ale nie przystąpiłam do egzaminu i nie uzyskałam dyplomu. Czy okres takiej nauki pracodawca powinien zaliczyć mi do przysługującego mi urlopu ?

Ukończyłam naukę na studiach ale nie przystąpiłam do egzaminu i nie uzyskałam dyplomu. Czy okres takiej nauki pracodawca powinien zaliczyć mi do przysługującego mi urlopu ?

 

Pracownikowi zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę, należy się na zasadach określonych w Kodeksie pracy urlop wypoczynkowy. Wymiar tego urlopu zależy natomiast od okresu zatrudnienia i wynosi:

20 dni – w przypadku gdy pracownik był zatrudniony poniżej 10 lat

26 dni – w przypadku gdy pracownik był zatrudniony powyżej 10 lat

Do okresu zatrudnienia, o którym mowa powyżej zalicza się również:

1)okresy poprzedniego zatrudnienia, bez względu na przerwy w okresie zatrudnienia i sposób ustania stosunku pracy.

2)określoną ilość lat ustaloną przez ustawodawcę z tytuły ukończenia:

a) zasadniczej lub innej równorzędnej szkoły zawodowej – przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, nie więcej jednak niż 3 lata,

b) średniej szkoły zawodowej – przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, nie więcej jednak niż 5 lat,

c) średniej szkoły zawodowej dla absolwentów zasadniczych (równorzędnych) szkół zawodowych – 5 lat,

d) średniej szkoły ogólnokształcącej – 4 lata,

e) szkoły policealnej – 6 lat,

f) szkoły wyższej – 8 lat.

przy czym okresy nauki wskazane powyżej nie podlegają sumowaniu. Jeżeli pracownik pobierał naukę w czasie zatrudnienia, do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu, wlicza się bądź okres zatrudnienia, w którym była pobierana nauka, bądź okres nauki, zależnie od tego, co jest korzystniejsze dla pracownika.

Podkreślić należy, że wymiar okresu nauki, który bierze się  pod uwagę przy obliczaniu okresu zatrudnienia a tym samym i wysokości urlopu wypoczynkowego  zależny jest od faktycznego ukończenia danej szkoły. To czy dana szkoła została ukończona i kiedy decydują przepisy właściwe dla poszczególnych typów szkolnictwa.

To tylko fragment tekstu. Aby uzyskać dostęp do całości, kliknij w przycisk Kup teraz.

Dodaj do koszyka

Formularz zamówienia

NazwaPrzelew
Dostęp do treści8.00 zł
Anuluj
Previous Proszę o pomoc. Jestem pracodawcą, mojej pełnoletniej pracownicy zmarła macocha, jej ojciec rok temu się ożenił. Czy w związku z śmiercią macochy pracownicy przysługują 2 dni urlopu okolicznościowego?
Next Chce zmienić pracę a mam zablokowane konto w banku przez komornika. Czy pracodawca pójdzie na to żeby z najniższej krajowej płacić komornikowi z mojej pensji po 100 zł miesięcznie ? Gdzie będzie przychodziło moje wynagrodzenie ?

About author

You might also like

Prawo Pracy 0 Comments

Proszę o pomoc. Jestem pracodawcą, mojej pełnoletniej pracownicy zmarła macocha, jej ojciec rok temu się ożenił. Czy w związku z śmiercią macochy pracownicy przysługują 2 dni urlopu okolicznościowego?

Urlop okolicznościowy to nazwa zwyczajowa dnia lub dwóch dni zwolnienia z pracy, które pracodawca jest zobowiązany udzielić pracownikowi w związku z wystąpieniem okoliczności wymienionych w § 15 Rozporządzenia Ministra Pracy

Prawo Pracy 0 Comments

Jestem na zwolnieniu lekarskim. Boję cię o to, że pracodawca rozwiąże ze mną umowę o pracę za wypowiedzeniem.

Zasady rozwiązywania umowy o pracę z pracownikiem określa kodeks pracy. Pracodawca, co do zasady może rozwiązać z pracownikiem umowę o pracę. Możliwość taka jednak często bywa ograniczona lub uniemożliwiona przez

Prawo Pracy 0 Comments

Jestem zatrudniony na umowę o pracę na czas nieokreślony w agencji reklamowej. Nie mam zawartej z pracodawcą umowy o zakazie konkurencji, zacząłem świadczyć we własnym imieniu drobne usługi reklamowe innym firmom, które nie są klientami pracodawcy. Czy pracodawca może wypowiedzieć mi umowę o pracę z tego tytułu ?

Czy prowadzenie działalności konkurencyjnej wobec pracodawcy, bez umowy o zakazie konkurencji stanowić może podstawę wypowiedzenia umowy o pracę ?   Jednym z podstawowych obowiązków pracowniczych, na mocy art. 100 §

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!

Leave a Reply