fotolia Firma, w której pracuje zmieniła siedzibę i przeniosła się do innego miasta. Czy muszę pracować w nowym mieście ?

Firma, w której pracuje zmieniła siedzibę i przeniosła się do innego miasta. Czy muszę pracować w nowym mieście ?

Zmiana siedziby pracodawcy a obowiązki prawne

Często zdarza się, że w toku prowadzenia działalności przedsiębiorca zmienia siedzibę. Pamiętać wówczas należy, że taka przeprowadzka wiąże się nie tylko z koniecznością przeniesienia dokumentacji czy sprzętów, ale pociąga za sobą wiele obowiązków, jeżeli przedsiębiorca zatrudnia pracowników.

Miejsce wykonywania pracy jest elementem obligatoryjnym każdej umowy o pracę. Nie zawsze jednak musi być to siedziba pracodawcy.  Może być określone np. jako pewien obszar geograficzny, na którego terenie firma prowadzi działalność. W takim przypadku zmiana siedziby nie ma wpływu na treść umowy. Problem zaczyna się jedynie wówczas gdy miejscem wykonywania pracy jest siedziba firmy np. określone miasto.

Wówczas pracodawca ma obowiązek zmiany treści umowy o pracę w tym zakresie. Modyfikacja ta może odbyć się za porozumieniem stron, albo w razie braku porozumienia w drodze wypowiedzenia zmieniającego.  Niewątpliwie dla pracodawcy najbardziej korzystną sytuacją jest modyfikacja warunków umowy w drodze porozumienia. Ale co się dzieje w przypadku gdy pracownik nie zgadza się na taką zmianę?

To tylko fragment tekstu. Aby uzyskać dostęp do całości artykułu przez 30 dni, kliknij w przycisk Kup teraz.

Dodaj do koszyka

Formularz zamówienia

NazwaPrzelew
Prawny24.pl | Dostęp do treści5.00 zł
Anuluj

Next Jestem na zwolnieniu lekarskim. Boję cię o to, że pracodawca rozwiąże ze mną umowę o pracę za wypowiedzeniem.

About author

You might also like

Prawo Pracy 0 Comments

Ukończyłam naukę na studiach ale nie przystąpiłam do egzaminu i nie uzyskałam dyplomu. Czy okres takiej nauki pracodawca powinien zaliczyć mi do przysługującego mi urlopu ?

  Pracownikowi zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę, należy się na zasadach określonych w Kodeksie pracy urlop wypoczynkowy. Wymiar tego urlopu zależy natomiast od okresu zatrudnienia i wynosi: 20 dni

Prawo Pracy 0 Comments

Pracuję na umowę zlecenie w firmie i zarabiam 1700zł, czy komornik ma prawo zając mi cala wypłatę za dług w banku, czy jest kwota wolna od zajęcia przez komornika. Utrzymuje mieszkanie koszt to 600 zł miesięcznie. Nie będę w stanie utrzymać mieszkania? Bardzo proszę o poradę.

W odpowiedzi na powyższe pytanie należy podkreślić, że wynagrodzenie z umowy zlecenia, Komornik może zająć w całości. Należy jednak zauważyć, że wynagrodzenie z umowy zlecenia pytającego jest świadczeniem wypłacanym mu

Prawo Spółek Handlowych 0 Comments

Zarejestrowałem spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Jaki należy rozumieć pierwszy rok obrotowy. Jaki to okres ?

Zgodnie z brzmieniem przepisu art. 3 ust. 1 pkt 9 ustawy o rachunkowości, przez rok obrotowy należy rozumieć „rok kalendarzowy lub inny okres trwający 12 kolejnych pełnych miesięcy kalendarzowych, stosowany

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!

Leave a Reply