fotolia Firma, w której pracuje zmieniła siedzibę i przeniosła się do innego miasta. Czy muszę pracować w nowym mieście ?

Firma, w której pracuje zmieniła siedzibę i przeniosła się do innego miasta. Czy muszę pracować w nowym mieście ?

Zmiana siedziby pracodawcy a obowiązki prawne

Często zdarza się, że w toku prowadzenia działalności przedsiębiorca zmienia siedzibę. Pamiętać wówczas należy, że taka przeprowadzka wiąże się nie tylko z koniecznością przeniesienia dokumentacji czy sprzętów, ale pociąga za sobą wiele obowiązków, jeżeli przedsiębiorca zatrudnia pracowników.

Miejsce wykonywania pracy jest elementem obligatoryjnym każdej umowy o pracę. Nie zawsze jednak musi być to siedziba pracodawcy.  Może być określone np. jako pewien obszar geograficzny, na którego terenie firma prowadzi działalność. W takim przypadku zmiana siedziby nie ma wpływu na treść umowy. Problem zaczyna się jedynie wówczas gdy miejscem wykonywania pracy jest siedziba firmy np. określone miasto.

Wówczas pracodawca ma obowiązek zmiany treści umowy o pracę w tym zakresie. Modyfikacja ta może odbyć się za porozumieniem stron, albo w razie braku porozumienia w drodze wypowiedzenia zmieniającego.  Niewątpliwie dla pracodawcy najbardziej korzystną sytuacją jest modyfikacja warunków umowy w drodze porozumienia. Ale co się dzieje w przypadku gdy pracownik nie zgadza się na taką zmianę?

To tylko fragment tekstu. Aby uzyskać dostęp do całości artykułu przez 30 dni, kliknij w przycisk Kup teraz.

Dodaj do koszyka

Formularz zamówienia

NazwaPrzelew
Prawny24.pl | Dostęp do treści5.00 zł
Anuluj
Next Jestem na zwolnieniu lekarskim. Boję cię o to, że pracodawca rozwiąże ze mną umowę o pracę za wypowiedzeniem.

About author

You might also like

Prawo Pracy 0 Comments

Jestem pracodawcą, zgłosił się do mnie pracownik, który zażądał sprostowania świadectwa pracy. Od jego wystawienia minął już ponad miesiąc. Czy mam obowiązek sprostować świadectwo pracy ?

Świadectwo pracy jest dokumentem, w którym zawarte są najistotniejsze informacje związane z zatrudnieniem pracownika u danego pracodawcy, u którego stosunek pracy dobiegł końca. Przepisy prawa pracy nakładają na pracodawcę obowiązek

Prawo Spółek Handlowych 0 Comments

Zarejestrowałem spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Jaki należy rozumieć pierwszy rok obrotowy. Jaki to okres ?

Zgodnie z brzmieniem przepisu art. 3 ust. 1 pkt 9 ustawy o rachunkowości, przez rok obrotowy należy rozumieć „rok kalendarzowy lub inny okres trwający 12 kolejnych pełnych miesięcy kalendarzowych, stosowany

Prawo Pracy 0 Comments

Jestem na zwolnieniu lekarskim. Boję cię o to, że pracodawca rozwiąże ze mną umowę o pracę za wypowiedzeniem.

Zasady rozwiązywania umowy o pracę z pracownikiem określa kodeks pracy. Pracodawca, co do zasady może rozwiązać z pracownikiem umowę o pracę. Możliwość taka jednak często bywa ograniczona lub uniemożliwiona przez

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!

Leave a Reply